Aikido Aikikai Seminar for Ladies & Girls

This Aikido Seminar is part of a larger project, is the first seminar organized by Nobori Aikido Aikkai and will be dedicated to all ladies
and girls.
The seminar will be led by sensei Kristyna Biro, 3 Dan Aikido Aikikai, a dedicated aikido practitioner who has a school in Paris and is part of Le Cercle Tissier.

She was originally introduced to Aikido as a teenager and practiced for 3 years in the Czech Republic under the leadership of Franck Noël Sensei. Many years later after she moved to Hungary, she started following Christian Tissier Sensei and his students.
In Budapest she was teaching Aikido in the Makoto dojo of Tibor Imrei Sensei.
At that time she decided to dedicate herself fully to Aikido and to become a professional Aikido teacher. In order to learn from the best she moved to Paris and joined Le Cercle Tissier.
Being a girl she was realizing how difficult her decision and path might be to become a professional Aikido teacher, as the vast majority of Aikido teachers are men. But her vision and dedication were stronger than any obstacle on her way. She would like to show by her own example that with dedication, focus and persistence, any girl or woman can achieve a high level in Aikido.
Currently Kristyna is teaching children and adults in her dojo in Paris and regularly holds classes and seminars around Europe. Her goal is to share her passion for Aikido and create a vision for other women on tatami. On the mat you can recognize her by her bright smile and positive friendly atmosphere she creates around herself.

Time schedule:
Friday
17.00 – 18.00 the Girls’ class 7-14 years
18.15 – 20.00 Ladies’ class +14 years
Saturday
09.00 – 10.00 Girls’ class 7 -14 years old
10.30 – 12.00 Ladies class +14 years old
17.00 – 18.00 Girls class 7-14 years old
18.15 – 20.00 Ladies class +14 years
Sunday
9.00 – 10.30 ladies class +14 years
seminar costs:
Girls 7-14 years – 25 euro
Ladies +14 years – 35 euro
You are welcome to train together on tatami!
More info.
Tel; 0771340655
0773939657

Acest seminar de Aikido face parte dintr-un proiect mai amplu, este primul seminar organizat de Nobori Aikido Aikkai și va fi dedicat tuturor doamnelor și fetelor.
Seminarul va fi condus de sensei Kristyna Biro 3 Dan Aikido Aikikai, un practicant dedicat aikido care are o școală la Paris și face parte din Le Cercle Tissier.
A fost inițial introdusă în Aikido ca adolescent și a practicat timp de 3 ani în Republica Cehă sub conducerea lui Franck Noël Sensei. Mulți ani mai târziu, după ce s-a mutat în Ungaria, a început să-l urmeze pe Christian Tissier Sensei și pe studenții săi.
La Budapesta, a predat Aikido în dojo-ul Makoto din Tibor Imrei Sensei.
La acea vreme, ea a decis să se dedice pe deplin Aikido-ului și să devină profesor profesionist de Aikido. Pentru a învăța de la cei mai buni s-a mutat la Paris și s-a alăturat echipei Le Cercle Tissier.
Fiind o fată, își dădea seama cât de dificilă ar fi decizia și calea ei de a deveni profesor de aikido profesionist, deoarece marea majoritate a profesorilor de aikido sunt bărbați. Dar viziunea și dedicarea ei erau mai puternice decât orice obstacol pe calea ei. Ea ar dori să arate prin exemplul propriu că, cu dedicare, concentrare și persistență, orice fată sau femeie poate atinge un nivel înalt în Aikido.
În prezent, Kristyna învață copii și adulți în dojo-ul ei din Paris și deține în mod regulat cursuri și seminarii în jurul Europei. Scopul ei este să împartă pasiunea pentru Aikido și să creeze o viziune pentru alte femei pe tatami. Pe tatami o puteți recunoaște prin zâmbetul ei strălucitor și prin atmosfera prietenoasă pe care o creează în jurul ei.
Orar:
Vineri
17.00 – 18.00 Clasa fete 7-14 ani
18.30 – 20.00 Clasa doamnelor +14 ani
Sâmbătă
09.00 – 10.00 Clasa fete 7 -14 ani
10.30 – 12.00 Clasa doamnelor +14 ani
17.00 – 18.00 Clasa fete 7-14 ani
18.30 – 20.00 Clasa doamnelor +14 ani
Duminică
09.00 – 10.30 Clasa doamnelor +14 ani

Costurile seminarului:
Fete 7-14 ani – 25 de euro
Doamnele +14 ani – 35 de euro
Sunteți binevenite să vă antrenați împreună pe tatami!
Pentru mai multe informatii .
Tel : 0771 340655
0773 939657

Leave a Reply